Mgr. Jana Libusová, rozená Vildová

2005 Otevřena AK Jana Libusová, Louny
od 1. 11. 2004 Zapsána v seznamu advokátů u ČAK a založena trvalá substituční spolupráce s AK Richard Maleček, pobočka Libochovice
2003 - 2004 Výkon praxe advokátního koncipienta v AK Richard Maleček, Praha a Libochovice
2001 - 2003 Výkon praxe advokátního koncipienta v AK JUDr. Ing. Pavel Novák, Ph. D., Praha
1995 - 2001 Právnická fakulta University Karlovy v Praze
1994 - 1995 Technická Universita Liberec
1994 Maturitní zkouška z češtiny, němčiny, angličtiny a dějepisu (Gymnasium Václava Hlavatého Louny)
 
 
L o u n y, Čeňka Zemana 1716, PSČ: 440 01
tel: + 420 776 642 463
e-mail: ak@aklibusova.cz
Úvod