Advokátní kancelář Jana Libusová

poskytuje fyzickým a právnickým osobám právní služby ve všech odvětvích práva, zejména nabízí:


  • zastupování před soudy a orgány státní správy
  • vedení kompletní agendy právnických osob
  • obhajobu v trestních věcech
  • právní poradenství
  • vypracování nebo připomínkování návrhů, smluv, vyjádření a žádostí
  • právní pomoc při výkonu rozhodnutí, konkursech a vyrovnání
  • správa nemovitostí (smlouvy, převody, žaloby)
  • a jiné
 
 
L o u n y, Čeňka Zemana 1716, PSČ: 440 01
tel: + 420 776 642 463
e-mail: ak@aklibusova.cz
Úvod